Cobitshop.si

Ustvarjalno mišljenje

Ustvarjalnega mišljenja se je mogoče naučiti, zato je pomembno ustvarjanje takšnega delovnega okolja, kjer prevladuje pozitivno ozračje, kjer so posamezniki motivirani za to, da vlagajo del svoje osebnosti v delo in se ne upirajo novim zamislim, temveč so odprti in dostopni za vse zamisli. Nekatere teorije govorijo o tem, da je ustvarjalnost naša naravna danost in da gre zgolj za to ali jo lahko izrazimo ali ne. Zato je takšna teža dana delovnemu okolju, ki zgolj nudi okvir, ki omogoča posamezniku uresničiti svoje ustvarjalne potenciale. Torej v pravem okolju lahko dobimo zavzetega, iniciativnega in inovativnega posameznika.

Tehnike spodbujanja ustvarjalnosti

Tehnik spodbujanja ustvarjalnosti je več sto, tako da najbolj groba razdelitev bi bila na tiste, ki so namenjene posameznikom, tiste, ki so izvedljive v skupinah in takšne, ki jih je možno kombinirati. Ena izmed splošno najbolj znanih tehnik za skupino je brainstorming. S to tehniko, ki predpostavlja manjši krog udeležencev, ki v nekem določenem časovnem obdobju (npr. 30 minut) brez ovir, zadržkov in predsodkov, nanizajo ideje, težko spodbudimo tiste, ki so bolj zadržani ali imajo strah pred neuspehom.

Pri večjih skupinah je možno člane razdeliti v več manjših skupin, kjer se v določenem časovnem obdobju dela po načelu brainstorminga, pribeleži rezultate, ki se jih nato preda v reševanje drugi skupini. Primeri takšnega dela so razprava 66 in tehnika 635, ki sta podrobneje predstavljeni v učbeniku Organizacijsko vedenje, str. 121.

Za IT podjetje, ki ima sodelavce na različnih lokacijah po svetu je zelo primerna DELFI tehnika spodbujanja ustvarjalnega mišljenja. Ker je pisna, omogoča komunikacijo med ljudmi, ki se zaradi različnih razlogov ne morejo soočiti za isto mizo. Zanimivo je, da to tehniko priporočajo tudi v primerih, kadar sodelovanje ni možno zaradi razlik v mišljenju ali strokovnih pogledih (npr. pri soočanju vrhunskih strokovnjakov). Pri tej tehniki ne sodelujejo naključno izbrani, temveč poznavalci področja, strokovnjaki. Komuniciranje usklajuje nadzorna skupina, ki nato tudi analizira rezultate in jih zbrane vrne v ponovno presojo poznavalcem. Ta postopek se ponavlja, dokler se ne dobi dovolj izvirnih, kreativnih in inovativnih idej. Glede na to, da so ljudem, ki delajo na področju informacijskih tehnologij, različna orodja kot so e-pošta, forumi, videokonference, spletne klepetalnice, FTP prenosi datotek zelo blizu, je to toliko lažje izvedljivo, saj ni učinka dodatnega bremena ukvarjanja z nečim novim.

Stonediver
Franchise Queen
Ur0