Spoštovani, spletni naslov www.cobitshop.si uporablja piškotke, ki so namenjeni beleženju obiska. Spletna stran ne uporablja piškotkov, ki bi vsebovali vaše osebne podatke.

Ali dovolite uporabo piškotkov na tem spletnem naslovu?
Spletna trgovina

Splošni pogoji nakupa licence spletne trgovine

Spletno trgovino podjetje Cobit d.o.o. daje na voljo izključno časovno omejeno, v obliki pravice izkoriščanja tehnične platforme (licenca za uporabo) in na kupce licenc ne prenaša nobenih avtorskih pravic. Avtorske pravice in razvita tehnologija so last podjetja Cobit d.o.o. Med avtorska dela sodijo predvsem vsi deli programske kode, vsa programska arhitekura in inženiring, grafični elementi, slike, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi narave ni potrebno označevati z oznakami avtorsko zaščiteno. Zaščitena je tudi struktura, kot posamezne idejne rešitve. Kakršno koli kopiranje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje brez vednosti podjetja Cobit d.o.o. je prepovedano.

Cobit d.o.o. v okviru licence omogoča zgolj gostovanje spletni trgovini in za vsebino, blago in storitve ponudnikov ne odgovarja. Vsako od podjetij, ki kupi licenco za uporabo spletne trgovine, prodaja v svojem imenu in za svoj račun. Podzakup ali prodaja licence tretjim strankam ni dovoljen. V primeru ravnanja v nasprotju s tem določilom, licenca takoj ugasne brez povračila kakršnih koli stroškov.

Vsako podjetje, ki kupi licenco za uporabo spletne trgovine, samo odgovarja za ažuren in točen vnos informacij o ponudbi, vsa komunikacija na temo posameznega izdelka poteka izključno na relaciji imetnik licence spletne trgovine – kupec. Cobit d.o.o. ne prevzema nikakršne odovornosti za objavljene vsebine in izvedbo naročil. Cobit d.o.o. nastopa zgolj v vlogi prodajalca licence in ne upravlja s podatki, ki se nahajajo v bazah podatkov posameznih zakupnikov spletne trgovine. Cobit d.o.o. se zavezuje k varnemu in skrbnemu ravnanju z vsemi poslovnimi in osebnimi podatki, s katerimi bi se morebiti seznanil v okviru sklepanja pogodb in zagotavljanju tehnične platforme za delovanje spletne trgovine.

Cobit d.o.o. ne nastopa v vlogi pogodbenega obdelovalca osebnih in drugih podatkov.

Cobit d.o.o. imetnikom licence jamči odpravo nedelovanja spletne trgovine v roku 24 ur ob delovnikih in v roku 48 ur v času praznikov.

Cobit d.o.o. imetnikom licence jamči osnovni nivo varnosti spletne trgovine.

Podjetje Cobit d.o.o. ne izvaja transakcij plačil, zagotavlja zgolj povezavo do sistema za izvedbo plačil, zato ne prevzema nikakršne odgovornosti za delovanje teh sistemov.

Uporabniki spletne trgovine le-to uporabljajo na lastno odgovornost. Podjetje Cobit d.o.o. ne nudi nobenih garancij, povezanih z nakupom blaga in storitev v spletni trgovini. Kupci so se dolžni seznaniti s splošnimi in posebnimi pogoji ponudnika blaga oziroma storitev. Za točnost, zanesljivost in natančnost informacij je odgovoren izključno ponudnik blaga oziroma storitve. V kolikor kateri koli ponudnik v svojih splošnih ali posebnih pogojih zatrjuje drugače, licenca za koriščenje spletne trgovine nemudoma ugasne brez povračila kakršnih koli stroškov s strani podjetja Cobit d.o.o.

Cobit d.o.o. kupcem licence ne jamči za obisk in prodajo blaga in storitev. Kupci licence prevzemajo nase odgovornost za rezultat prodaje. Kupci licence prevzemajo odgovornost za pošteno uporabo spletne trgovine in vse posledice, ki izhajajo iz uporabe spletne trgovine.

POGOJI, KI VELJAJO V KOLIKOR V POSAMEZNI SPLETNI TRGOVINI NI DOLOČENO DRUGAČE:

SPLOŠNI POGOJI SPLETNE TRGOVINE

Kupec je lahko fizična ali pravna oseba, ki se registrira in odda naročilo. Fizična oseba je izključno tisti registrirani uporabnik, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. Kupec z registracijo potrjuje, da sprejema splošne pogoje poslovanja, objavljene na tej strani in druge objavljene pogoje ter spremembe, ki jih bo imetnik spletne trgovine objavil v okviru svojih pogojev.

KOMERCIALNI POGOJI

Izdelki, opisi in cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za posamezne nakupe veljajo cene v trenutku oddaje naročila.

Vse cene veljajo za en (1) kos vkolikor ni drugače navedeno.

NAROČANJE - SKLEPANJE POGODBE NA DALJAVO

Pogodbo sestavljajo splošni pogoji, komercialni pogoji in naročilnica. Sprejeta naročila so nepreklicna. Kupec lahko brez dodatnih obveznosti naročilo prekliče v času od izdaje naročila do prejema elektronskega obvestila, da je naročilo v izvedbi.

ODSTOP OD NAKUPA

Nakup preko spletne trgovine velja kot sklenitev pogodbe na daljavo. Za nakupe fizičnih oseb veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov, torej tudi odstop od pogodbe na način, da v roku nepoškodovano in delujoče naročilo vrnejo prodajalcu. Kupec lahko od pogodbe odstopi tudi s sporočilom na kontaktni naslov prodajalca. V kolikor kupec izdelek začne uporabljati, pa si premisli, izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost ter v primerih, ko nakup ni izveden na osnovi pogodbe, sklenjene na daljavo, določila prejšnjega odstavka ne veljajo.

GARANCIJE IN STVARNE NAPAKE

Vsak imetnik spletne trgovine jamči sam, da bo spoštoval predpisane garancijske zahteve in odpravil stvarne napake na kupljenem blagu oziroma le-to nadomestil z izdelkom brez napake.

IZVEDBA ALI ZAVRNITEV NAROČILA

Naročila, ki niso oddana skladno s temi pogoji, ali pa so bili pri uveljavitvi komercialnih pogojev pri oddaji naročila uporabljeni načini, ki jih lahko označimo kot nedovoljeno uporabo elektronske izmenjave podatkov, bodo stornirana. Imetnik spletne trgovine lahko naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, zavrne.

Kontakt

COBIT d.o.o.
Industrijska cesta 5, Kromberk
p.p. 235, 5001 Nova Gorica
Slovenija

Telefon: +386 (0)5 33 05 771
Faks: +386 (0)5 33 05 495

Spletna stran: www.cobit.si
E-pošta: info@cobit.si